Burgundy/Gold Velvet 2 1/2 Inch x 10 Yards Holiday Ribbon